PZL Mielec Cargo jako przedmiot afery mieleckiej

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Oskarżenia w ramach głośnej sprawy, znanej jako afera mielecka, nie dotyczyła wyłącznie wątku Antonowa. Jednocześnie toczyła się bowiem sprawa związana z próbą zawłaszczenia udziałów PZL Mielec Cargo przez Grand Ltd. Niemniej jednak cała afera łączyła się bezpośrednio z głównym wątkiem, a dokładniej mówiąc – była jego następstwem.

Prokurator zarzucił, że Józef Gaj, Wiesław Pastuła oraz Bogusław Biernacki, działając wspólnie przy użyciu podrobionych dokumentów, mieli zamiar doprowadzić do prawnej możliwości zawłaszczenia 45 986 udziałów spółki PZL Mielec Cargo na rzecz Grand Ltd. Miało do tego dojść w ramach zabezpieczenia pożyczki udzielonej przez zagraniczną spółkę, umożliwiającej realizację wygranego przetargu w Wenezueli. WSK PZL Mielec – jako zwycięzca – potrzebowała gwarancji kredytowych na kwotę 20 mln USD. Z powodu braku zdolności kredytowej, firma Grand Ltd. miała udzielić pożyczki.

Afera mielecka wyroki w tej sprawie miała uniewinniające. Proces trwał od 16 kwietnia 2004 roku do 19 marca 2007 roku. W sumie odbyło się 69 rozpraw. Strony wniosły jednak apelację, lecz Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu ją odrzucił. W ten sposób Józef Gaj uniewinniony został prawomocnym wyrokiem sądu.

Oskarżenia w ramach głośnej sprawy, znanej jako afera mielecka, nie dotyczyła wyłącznie wątku Antonowa. Jednocześnie toczyła się bowiem sprawa związana z próbą zawłaszczenia udziałów PZL Mielec Cargo przez Grand Ltd. Niemniej jednak cała afera łączyła się bezpośrednio z głównym wątkiem, a dokładniej mówiąc – była jego następstwem. Prokurator zarzucił, że Józef Gaj, Wiesław Pastuła oraz…

Czytaj dalej

Współpraca Grand Ltd. z WSK PZL Mielec

Bez kategorii Komentowanie nie jest możliwe

Cała afera mielecka przebieg koncentruje wokół karaibskiej spółki Grand Ltd. oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Dla prokuratora zastanawiająca była współpraca między tymi dwoma spółkami. Jak to było więc rzeczywiście?

Współpraca WSK PZL Mielec i Grand Ltd. nawiązała się z inicjatywy Józefa Gaja, który poszukiwał w Polsce możliwości wykupywania wierzytelności. Prokurator uznał jednak, że firma Grand Ltd. właściwie pojawiła się nagle, podkreślając dawną znajomość braci Gaj z Wiesławem Pastułą.

W 1995 roku firma Grand Ltd., którą reprezentował m.in. Józef Gaj i jego brat – Andrzej Gaj, podpisała z WSK PZL Mielec coś w rodzaju umowy konsultingowej. Zagraniczna spółka miała doradzać, realizować inwestycje i je kontrolować, itd. W zamian miała otrzymywać stosowne wynagrodzenie, co jest w zasadzie sprawą oczywistą. Prokurator dopatrzył się jednak przekrętów w postaci fałszowanych dokumentów, które miałyby pozwolić na wypłatę wysokich honorariów, liczonych w milionach złotych. Stąd afera w Mielcu trafiła na wokandę. Proces sądowy toczył się od 2004 roku do 2010 roku. Zapadł wyrok uniewinniający, który jednak nie był prawomocny. Rozprawa apelacyjna odbyła się w listopadzie 2011 roku i trwa nadal.

Cała afera mielecka przebieg koncentruje wokół karaibskiej spółki Grand Ltd. oraz Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Mielec. Dla prokuratora zastanawiająca była współpraca między tymi dwoma spółkami. Jak to było więc rzeczywiście? Współpraca WSK PZL Mielec i Grand Ltd. nawiązała się z inicjatywy Józefa Gaja, który poszukiwał w Polsce możliwości wykupywania wierzytelności. Prokurator uznał jednak, że firma…

Czytaj dalej